Badrum

Badrum

Skall du renovera duschrummet?
Anlita certifierade fackmän, så får du 10 000 kr i bidrag av föreningen!
Och utnyttja ROT-avdraget, så spar du ännu mer pengar (se nedan).

Nu har det gått ca 30 år sedan vi installerade duschrum i lägenheterna, så för allt fler har det blivit dags att renovera, kanske flera gånger till och med. Men renovering av våtrum är inget för amatörer. Risken för vattenskador om man slarvar eller tar genvägar är stor, och försäkringsbolagen har höga krav på hur arbetet skall vara utfört.

Ett exempel: I regel måste även kaklet på väggarna rivas ner, även om man ”bara” skall byta ut mattan och/eller golvbrunnen. Detta för att våtrummets s.k fuktspärr skall vara intakt.

För att minimera risken för framtida problem”sponsrar” föreningen byte av golvbrunn med 10 000 kr, men bara om du kan dokumentera att arbetet utförts av certifierade fackmän, och enligt gällande våtrumsregler. De pengarna borde även räcka till mer än bara byte av själva golvbrunnen.
OBS! För att du skall få några pengar av föreningen skall arbetet vara ”vitt och certifierat”.

Från och med årsskiftet 2013/2014 skärpte vi reglerna för badrumsrenovering. För att ”golvbrunnssubventionen” 10 000 kr skall betalas ut, måste arbetet ha utförts av certifierade hantverkare enligt Byggkeramikrådets (BKR) våtrumsregler, och ha dokumenterats med ett Kvalitetsintyg, Våtrumscertifikat eller motsvarande.

Du måste lämna in ett kvalitetsdokument på utfört arbete. Nedan en bild på hur det kan se ut.

Image result for kvalitetsdokument våtrum

För mer information, kontakta ditt försäkringsbolag och/eller någon i styrelsen innan du sätter igång arbetet.

Hur mår dina packningar? 
Nu har det gått ca 30 år sedan ombyggnaden 1985-86, så många har eller har haft problem med läckande packningar i vattenkranar och WC-stolar. Det innebär att vatten för stora pengar rinner bort i onödan, vilket alla får vara med och betala. Även små flöden innebär mycket vatten, om det håller på hela tiden.

Har du en WC-stol eller någon kran som droppar eller rinner? Ring vår fastighetsskötare på telefon 031-25 27 43, så kommer han och byter packning(ar) åt dig kostnadsfritt. Det senare förutsätter att du inte har bytt märke på armaturen, vi har nämligen bara packningar som passar till kranar från MA (Mora Armatur) och WC-stolar från IDO, de märken som valdes vid ombyggnaden 1985-86.
Du kan läsa mer om branschreglerna på följande sidor:
www.bkr.se (Byggkeramikrådet)
www.gvk.se (Golvbranschen),
www.elsakerhetsverket.se (Elsäkerhetsverket),
www.maleri.se (Måleribranschens våtrumskontroll)
www.sakervatten.se (Säker vatteninstallation).
Dessutom, påwww.vattenskadecentrum.se finner du statsitik och rapporter om vattenskador.

ROT-avdrag: 30% av arbetskostnaden tillbaka på skatten.
I december 2008 återinfördes ROT-avdraget i Sverige (ROT = Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Det innebär att det finns ytterligare en god anledning att låta fackmän sköta duschrums-renoveringen ”vitt”, dvs med kvitto. Du får 30% av arbetskostnaden tillbaka på skatten, under förutsättning att den som gjort jobbet har F-skattsedel. Gäller för arbetskostnader upp till 50 000 kr per år, vilket borde räcka med viss marginal för en duschrumsrenovering. Ev städhjälp och andra s.k hushållsnära tjänster räknas dock med i samma pott, upp till 50 000 kr/år (per person).