Bilparkering

Bilparkering

Föreningen disponerar 24 parkeringsplatser längs Kobergsgatan. Dessa P-platser har el-uttag för motorvärmare och kostar f.n 200 kr per månad (fr.o.m 2012). Alla platser är uthyrda och kön/väntetiden är relativt lång. Kontakta Riksbyggen (0771-860 860) för mer information.

Föreningen är även delägare i Strömmensbergs P-platsförening, som disponerar en större parkeringsplats (95 platser, utan eluttag) med infart från Storhöjdsgatan. Den ligger alltså på vår ”trädgårdssida”. Platserna kostar f.n 125 kr per månad för våra medlemmar. Även här är alla platser uthyrda, men omsättningen är större och väntetiden troligtvis kortare. Kontakta Fastighetspartner, Clara Persson, 031-788 26 02, telefontid mån-tors kl 9-12.