Bostadsrätt

Bostadsrätt

Bostadsrätt – vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt innebär INTE att man äger sin lägenhet. Det man köper är medlemskapet i en förening, och med det följer NYTTJANDERÄTTEN till en viss lägenhet. Men hela fastigheten, med alla dess lägenheter och gemensamma utrymmen, ägs av föreningen. Detta innebär, att man inte får göra vad som helst med sin lägenhet. Alla större förändringar som tex lägga till, ta bort eller flytta på en vägg skall i förväg godkännas av styrelsen. Fönster, ytterväggar, balkong- och lägenhetsdörrar får inte förändras. Renovering/byte av VVS/badrum skall alltid ske på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Är du osäker, fråga någon i styrelsen! Man måste följa sin förenings stadgar och regler, annars kan man bli utesluten, och då måste bostadsrätten säljas.
Vad som gäller för bostadsrättsföreningar är reglerat i en särskild lag; Bostadsrättslagen.