Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Om fastighetsskötsel och felanmälan

Från och med januari 2013 ansvarar Skatås Städ- & Fastighetsservice AB för fastighetsskötseln i vår förening.

Fastighetsskötseln utförs huvudsakligen av vår ”gamle” fastighetsskötare Ulf Johansson, som nu åter är här nästan varje dag. Närmare bestämt under morgon/förmiddag måndag, tisdag, torsdag och fredag. Han är ledig onsdagar, på egen begäran.

Detta innebär, att felanmälan inte längre skall göras till Riksbyggen (med ett undantag, se nedan), utan i första hand direkt till Ulf; antingen genom personlig direktkontakt, eller tfn 0700-90 67 43, eller genom att du lägger en lapp i hans brevinkast på fastighetsskötarexpeditionen i gatuplanet invid Kobergsgatan 12.

Du kan också pröva att ringa till Skatås Städ- & Fastighetsservice på tfn 031-760 61 91, eller mejla till skatas@telia.com.

Alternativt kan du skicka din felanmälan till gbghus1@gmail.com. Får du ingen respons – vår fastighetsskötare är inte så datorvan och glömmer ibland att kolla sin mail – så rekommenderar vi att du prövar någon av de övriga kontaktvägarna enligt ovan.

Ett undantag: Om din fråga gäller Ekonomi eller Administration – t.ex hyresavier eller kön till våra 24 P-platser på Kobergsgatan – så kan du ringa Riksbyggen på tfn 0771-860 860. Det är nämligen fortfarande Riksbyggen som sköter sådana saker åt oss.

Anm. Den stora P-platsen vid Storhöjdsgatan (på trädgårdssidan) administreras INTE av Riksbyggen, utan av Fastighetspartner AB. Se avsnittet Bilparkering för mer information.

 

Vid fel på hissen …

Ring till Vinga Hiss jourtelefon 031-776 57 01, som skall vara bemannat dygnet runt. Numret finns på en dekal inne i hissen (den sitter högt upp under taket) och på hissfronten vid entrén.

Har du fastnat i hissen kan du även trycka in nödtelefon-knappen, som sitter på manöverpanelen. Håll knappen intryckt minst 10 sekunder, så kopplas du till Vinga Hiss.

Vinga Hiss har tagit över serviceansvaret för ALLA hissar från och med 2014.
Tveka inte att ringa när hissen står still – den lagar sig inte själv, och det är ingen idé att vänta på att ”någon annan” skall ringa; för om du inte orkar göra det, varför skulle då ”nån annan” göra det? Styrelsen och fastighetsskötaren kan inte kolla alla uppgångar hela tiden.

Ett tips: Om inte vikdörren stänger ordentligt så går inte hissen. Det KAN i så fall bero på att det kommit grus eller annat skräp i tröskel-spåret som vikdörren löper i. Kolla gärna, och försök i sådana fall pilla bort det som hindrar vikdörren att stänga ordentligt. Då blir du dagens hjälte, dels för att du får igång hissen direkt, utan att vi behöver vänta på en reparatör, och dels för att sådana fel ligger utanför serviceavtalet, så de utryckningarna får föreningen betala (dvs vi alla tillsammans).

OBS! Om ljuset i hissen har slocknat kan du anmäla det direkt till Ulf. Alla andra fel överlåter vi till Vinga Hiss att fixa.

Hoppas att ALLA hjälper till för att hålla vårt hus i gott skick, så att kostnaderna hålls nere. Vi äger ju det tillsammans.