Föreningen

Föreningen

Föreningen

Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Göteborgshus nr 1 äger fastigheten Bagaregården 36:13. Den omfattar 132 lägenheter med en sammanlagd boyta på 6 780 kvm, fördelade på 16 uppgångar med adresserna Kobergsgatan 2–8, 12–14 och 18–30 samt Morängatan 8–12, i ett långsmalt fyravånings­hus i kvarteret Sonfjället på Strömmensberg, ”halvcentralt” i östra delarna av Göteborg.

Strömmensberg tillhör stadsdelen Bagaregården och administreras av Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd (SDN). Kyrkligt tillhör vi Härlanda församling.

Vårt hus byggdes 1941-42 och moderniserades 1985-86. Då tillkom bl.a nya stammar för el och VVS, dusch i lägenheterna, nya vitvaror i köken samt balkonger och hissar.

Samtidigt togs uppgångarna Kobergsgatan 10 och 16 bort, och de lägenheterna slogs ihop med grannlägenheterna, för att få fler större lägenheter (treor och fyror) i huset.

Lägenhetsfördelning

4 st 1 rum och kök
28 st 1 rum, kammare och kök
74 st 2 rum och kök
13 st 3 rum och kök
13 st 4 rum och kök

 

Styrelse

Gäller fram till årsstämman 2019:

Ordförande: Olavi Luht, Kobergsgatan 30. Tel 0727-15 15 12

Vice ordförande: Hannah Abrahamsson, Kobergsgatan 30. Tel 0736-48 05 97.

Sekreterare: Ditte Poulsen,  Kobergsgatan 8. Tel 0704-53 99 67.

Övrig ledamot: Nisse Karlsson, Kobergsgatan 22. Tel 0730-41 41 00.

Riksbyggens representant: Marie Hellström,Tel 031-60 40 58

 

Suppleanter är Filip ErikssonKobergsgatan 30,

Nino Jelec, Kobergsgatan 26 och Niklas Persson, Kobergsgatan 20.

Styrelserummet finner du i källaren vid Kobergsgatan 18.

 

Revisorer
Föreningens (lekmanna)revisor är Tomas Bratt, Kobergsgatan 18. Revisorssuppleant är Nils Wiklander, Kobergsgatan 18.

Till sitt stöd har de den auktoriserade revisorn Anders Nilsson vid Öhrlings PWC, som sköter föreningens löpande revision.

 

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen 2018-19 omvalde årsstämman Anders Haag, Kobergsgatan 20 och Karin Odén, Kobergsgatan 18. Nyvaldes gjorde Anton Staxäng, Kobergsgatan 18.

Om du vill föreslå dig själv eller någon annan person till en förtroendepost i föreningen är du välkommen att vända dig till någon i valberedningen i god tid före nästa årsstämma.

Gör det gärna direkt, vakanser kan uppstå tidigare.