Sophantering

Sophantering

Våra soprum är bara till för hushållsavfall:
Komposterbart avfall läggs för sig i papperspåsar sedan i kompostkärlet. Papperspåsar kan hämtas i soprummen.
Tidningar, skrivpapper och liknande ”rent” papper (EJ kuvert eller plast- och papperskassar) läggs i de orange återvinningskärlen .
Kartong läggs även de i orangea återvinningskärl så se till att lägga i rätt behållare för att unvika ökade kostnader för föreningen. Men vik eller pressa ihop kartongerna först så får vi plats med mer, tack!
Övrigt hushållsavfall läggs i de grå sopkärlen. Innehållet i dem går till förbränning med energiåtervinning.

Vi har också särskilda lådor för batterier.

I det största soprummet, vid Morängatan 12, finns numera enkla uppsamlingskärl för glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Sådant får du absolut inte slänga bland de vanliga soporna.

Glas-, plast- och metallförpackningar lämnar du på någon av de återvinningsplatser som finns på flera ställen i närheten. Det finns en vid Kobergsgatan 30 väster om vårt hus, en nere vid Sofiagatan och en nedanför Morängatans Servicehus (mittemot Lefflersgatan).

På återvinningsplatserna kan du även lämna tidningspapper, samt kartong och wellpapp.

Annat avfall, som t.ex lådor, möbler, färgburkar, bilbatterier samt gamla kylskåp, datorer och TV-apparater mm, skall lämnas till kommunens återvinningscentraler (det som förut kallades soptippar). Närmaste återvinningscentral är Sävenäs. Numera har alla hushåll I Göteborg rätt till sex kostnadsfria avfallslämningar per år.

Renova kan också hämta sådana saker, på beställning och mot avgift.

OBS! Den som ev. försöker smita undan sitt ansvar och ställer ner grovsopor i soprummen
– t.ex vid flyttning – kan bli ersättningsskyldig i efterhand. Vår fastighetsskötare Ulf är
grym på att spåra upp sådana sopsyndare.

Har du frågor eller synpunkter på avfallshantering eller återvinning – ring
Göteborgs Stads Kretsloppskontor, tel 031-368 00 00 (vx).
Eller gå in på Förvaltningen Kretslopp och vattens hemsida.