Trädgård

Trädgård

Lagom till föreningens 60-årsjubileum 2002 fräschade vi upp våra grönytor. Det innebar nya blommor och växter i rabatter och planteringar, samt nya bersåer med sittgrupper på trädgårdssidan.

Generellt gäller att gräsmattorna får beträdas för lek och rekreation, under förutsättning att du inte lämnar spår efter dig. Det gäller även om du vill grilla. (Däremot är grillning på balkongerna INTE tillåten, inte ens med elgrill, dels för att det innebär ökad brandrisk, dels för att risken är stor att grilloset tränger in hos grannen.)

Styrelsen har flera gånger fått förslag om att vi borde inrätta en gemensam, fast grillplats i trädgården. Men vi befarar att detta riskerar att bli ännu en källa till irritation och hygieniska problem, eftersom vi människor har olika uppfattning om vad det innebär att göra rent och snyggt efter sig. Vi ser ju hur dåligt rengöringen fungerar i tvättstugor och torkrum, där många smiter undan sitt ansvar med den barnsliga motiveringen att ”alla andra gör det”. Då är det bättre att var och en ansvarar för sin egen grill (som måste tas bort efter avslutad grillning).

Av hygieniska skäl är rastning av hundar eller katter inte tillåten i trädgården. Därför får man heller inte ha en s.k kattstege från balkong eller fönster, och absolut inte göra en kattlucka i balkongdörren! (Det räknas dessutom som åverkan på föreningens egendom, eftersom föreningen äger hela huset tillsammans. Bostadsrättshavarna äger inte ”sina” lägenheter; endast rätten att bo i dem.)